PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 • Motivacija i obuka pacijenta za pravilno održavanje oralne higijene
 • Uklanjanje tvrdih i mekih naslaga na zubima
 • Fluorizacija
 • Izrada štitnika za zube

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

 • Plombe
 • Lečenje dubokog karijesa
 • Lečenja kanala korena zuba

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

 • Beljenje zuba.ordinacijsko, kućno i beljenje pojedinačnih avitalnih zuba
 • Izrada faseta i venira
 • Zubni nakit

PROTETIKA

 • Izrada metalokeramičkih i bezmetalnih krunica i mostova
 • Izrada svih vrsta proteza

ORALNA HIRURGIJA

 • Vađenje zuba
 • Vađenje impaktiranih zuba
 • Apikotomije, cistektomije, resekcije
 • Frenektomija
 • Preprotetska proprema pacijenata

PARODONTOLOGIJA

 • Uklanjanje kamenca
 • Obrada parodontalnih džepova
 • Parodontalna hirurgija

ORTODONCIJA

 • Izrada svih vrsta mobilnih i fiksnih ortodontskih aparata

DEČIJA STOMATOLOGIJA

 • Zalivanje fisura
 • Izrada ispuna na mlečnim zubima
 • Vađenje mlečnih zuba

IMPLANTOLOGIJA

 • Ugradnja implantata i izrada protetskih nadoknada na njima