Cenovnik

Kompozitna plomba 1 i 2 površine 2.000,00
Kompozitna plomba 3 površine 2.500,00
Kompozitna nadogradnja 3.000,00
Komozit peta klasa 2.000,00
Lečenje prednjih zuba 1-5 2.000,00
Lečenje bočnih zuba 6-8 3.000,00
Aplikacija leka po kanalu 500,00
Terapija dubokog karijesa 1.500,00
Prva pomoć 1.500,00
Uklanjanje zubnog kamenca 2.000,00
Uklanjanje mekih naslaga 1.000,00
Obrada jednog parodontalnog džepa 1.000,00
Obrada parodontalnih džepova 800,00
Vađenje zuba 2.000,00
Komplikovano vađenje zuba 3.000,00
Hirurško vađenje zuba 6.000,00
Vađenje impaktiranih zuba 12.000,00
Apikotomija 12.000,00
Frenektomija 8.000,00
Cirkumcizija 2.000,00
Nivelacija grebena segment 6.000,00
Produbljivanje forniksa 12.000,00
Hirurško zatvaranje sinusa 12.000,00
Parcijalna akrilatna proteza 20.000,00
Totalna akrilatna proteza 24.000,00
Ojačana totalna proteza 30.000,00
Privremena proteza 12.000,00
Žabica 6.000,00
Vizil proteza 40.000,00
Vizil sa atečmenima 45.000,00
Metalokeramička kruna 10.000,00
Bezmetalna kruna 24.000,00
Livena nadogradnja 3.000,00
Fiberglas nadogradnja 4.000,00
Privremena kruna 1.200,00
Cementiranje stare krune 1.000,00
Cementiranje starog mosta 2.500,00
Zamena starih atečmena 4.000,00
Reparatura proteze 2.000,00
Direktno podlaganje proteze 3.000,00
Indirektno podlaganje proteze 6.000,00
Splint za bruksizam 6.000,00
Vađenje mlečnog zuba 1.000,00
Zalivanje fisura 1.000,00
GJC ispun na mlečnom zubu 1.000,00
Kompozitni ispun na  mlečnom zubu 2.000,00
Lečenje mlečnog zuba 2.000,00
Drenaža mlečnog zuba 1.000,00
Specijalistički pregled 2.000,00
Mobilni ort.aparat 20.000,00
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 60.000,00
Samoligirajući ortodontski aparat 85.000,00
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 85.000,00
Invisaling folija 12.000,00
Retenciona folija 6.000,00
Ortodontska kontrola 1.000,00
Kućno beljenje zuba 12.000,00
Ordinacijsko beljenje zuba 12.000,00
Peskiranje zuba 2.000,00
Uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje 3.500,00
Kompozitna faseta 4.000,00
Keramička faseta 24.000,00