Cenovnik

Kompozitna plomba 1 i 2 površine 3.500,00
Kompozitna plomba 3 površine 4.000,00
Kompozitna nadogradnja 5.000,00
Komozit peta klasa 3.000,00
Lečenje prednjih zuba 1-5 4.000,00
Lečenje bočnih zuba 6-8 6.000,00
Aplikacija leka po kanalu 1.200,00
Terapija dubokog karijesa 2.500,00
Prva pomoć 2.500,00
Uklanjanje zubnog kamenca 3.000,00
Uklanjanje mekih naslaga 1.500,00
Obrada jednog parodontalnog džepa sa antibiotikom 2.000,00
Obrada više parodontalnih džepova (po komadu) 1.000,00
Vađenje zuba 3.000,00
Komplikovano vađenje zuba 4.000,00
Parcijalna akrilatna proteza 25.000,00
Totalna akrilatna proteza 30.000,00
Privremena proteza 25.000,00
Žabica 14.000,00
Metalokeramička kruna 12.000,00
Bezmetalna kruna 24.000,00
Livena nadogradnja 4.000,00
Fiberglas nadogradnja 4.000,00
Privremena kruna 1.200,00
Cementiranje stare krune 2.000,00
Cementiranje starog mosta 4.000,00
Reparatura proteze 6.000,00
Direktno podlaganje proteze 6.000,00
Indirektno podlaganje proteze 10.000,00
Splint za bruksizam 8.000,00
Vađenje mlečnog zuba 1.500,00-2.000,00
Zalivanje fisura 1.500,00
GJC ispun na mlečnom zubu 2.500,00
Kompozitni ispun na mlečnom zubu 2.500,00
Lečenje mlečnog zuba 2.000,00
Drenaža mlečnog zuba 1.500,00
Mobilni ort.aparat 35.000,00
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 84.000,00
Samoligirajući ortodontski aparat 120.000,00
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 120.000,00
Invisaling folija 12.000,00
Retenciona folija 6.000,00
Kućno beljenje zuba 14.000,00
Kompozitna faseta 5.000,00
Keramička faseta 24.000,00