Cenovnik

Kompozitna plomba 1 i 2 površine 2.500,00
Kompozitna plomba 3 površine 3.000,00
Kompozitna nadogradnja 4.000,00
Komozit peta klasa 2.000,00
Lečenje prednjih zuba 1-5 2.500,00
Lečenje bočnih zuba 6-8 3.500,00
Aplikacija leka po kanalu 800,00
Terapija dubokog karijesa 1.500,00
Prva pomoć 2.000,00
Uklanjanje zubnog kamenca 2.500,00
Uklanjanje mekih naslaga 1.500,00
Obrada jednog parodontalnog džepa sa antibiotikom 1.000,00
Obrada parodontalnih džepova po komadu 800,00
Vađenje zuba 2.000,00
Komplikovano vađenje zuba 3.000,00
Parcijalna akrilatna proteza 20.000,00
Totalna akrilatna proteza 24.000,00
Ojačana totalna proteza 30.000,00
Privremena proteza 16.000,00
Žabica 8.000,00
Metalokeramička kruna 10.000,00
Bezmetalna kruna 20.000,00
Livena nadogradnja 2.500,00
Fiberglas nadogradnja 4.000,00
Privremena kruna 1.200,00
Cementiranje stare krune 1.000,00
Cementiranje starog mosta 2.500,00
Reparatura proteze 4.000,00
Direktno podlaganje proteze 4.000,00
Indirektno podlaganje proteze 8.000,00
Splint za bruksizam 6.000,00
Vađenje mlečnog zuba 1.500,00
Zalivanje fisura 1.000,00
GJC ispun na mlečnom zubu 2.000,00
Kompozitni ispun na  mlečnom zubu 2.000,00
Lečenje mlečnog zuba 2.000,00
Drenaža mlečnog zuba 1.500,00
Mobilni ort.aparat 25.000,00
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 60.000,00
Samoligirajući ortodontski aparat 90.000,00
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 90.000,00
Invisaling folija 12.000,00
Retenciona folija 6.000,00
Kućno beljenje zuba 12.000,00
Kompozitna faseta 4.000,00
Keramička faseta 24.000,00